image

Hur vi förvaltar

Linnés placeringsfilosofi

Linnés placeringsfilosofi är i grunden enkel och vår målsättning är att våra kunder ”förstår” sitt sparande och känner trygghet med sin portfölj. Detta trots att det till och från råder stor turbulens på de finansiella marknaderna. Linné är helt fokuserat på individuellt anpassad kapitalförvaltning och vi hjälper våra kunder med väldiversifierade portföljer av svenska aktier och räntebärande placeringar.

Vi investerar endast i likvida tillgångar. Vilken allokering som väljs är beroende av kundens situation, riskbenägenhet, placeringshorisont m m. Linné investerar inte i dyra och komplicerade sparprodukter.

Förtroende

Vi ser det som ett mycket stort förtroende att få hjälpa Dig med förvaltningen av Ditt kapital. Som kund har du en personligt engagerad förvaltare. Vi vill att du ska förstå ditt sparande och känna trygghet. Därför strävar vi efter att alltid vara tillgängliga för Dig som kund. Vi vill vara transparenta och tydliga. Vi vill också betona att långsiktighet är grunden för att Ditt sparande ska utvecklas väl och skapa god avkastning.

Varför välja Linné Kapitalförvaltning?

Linné Kapitalförvaltning ska vara ett tydligt alternativ för de som vill uppleva en mer personlig förvaltningstjänst än vad många konkurrenter erbjuder. Detta genom att vi är fokuserade på kapitalförvaltning med inriktning på enskilda svenska aktier. Genom ett färre antal kunduppdrag per förvaltare än de större aktörerna kan vi vara mer personliga och mer engagerade i just Din portfölj. Vi erbjuder inga egna sparprodukter och agerar som en helt oberoende kapitalförvaltare.

Vi har endast en intäktskälla och det är ett förvaltningsarvode. Detta är beroende av uppdragets omfattning och storlek.

Som mindre förvaltare har vi större möjlighet att avvika från ”index” dvs börsens sammansättning av bolag, vilket är en förutsättning för att skapa en god långsiktig avkastning som överstiger Stockholmsbörsens genomsnitt. Vi lägger ned mycket tid för att förstå och följa de bolag vi investerar i. Detta för att Du som kund ska få en väldiversifierad portfölj som Du kan känna dig trygg med.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Vi anser dock att vårt arbetssätt har goda förutsättningar att även fortsättningsvis skapa god avkastning till balanserad risk för våra kunder.

Vi kan uppvisa dokumenterat goda historiska förvaltningsresultat. Detta är ett resultat av en sund förvaltningsfilosofi, är långsiktiga i våra placeringar, men också aktiva över tiden i våra placeringar. Vi vågar göra stora avsteg från index, vilket har resulterat i en avkastning sedan start som varit bättre än Stockholmsbörsen inklusive erhållna aktieutdelningar.

Vi hjälper främst privatpersoner/familjer, företag/företagare, men även ett antal stiftelser och kyrkliga församlingar.

Du är mycket välkommen att kontakta oss för ett personligt möte.

 

Det personliga engagemanget, den aktiva förvaltningen och de konkurrenskraftiga avgifterna gör mig nöjd med mitt val

- Jerker

 

Vi känner oss trygga med Linné Kapitalförvaltning

- Niklas Uddholm, CFO Awave AB


Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig: