image

Kapitalförvaltning

Vi erbjuder två förvaltningsformer – diskretionär respektive rådgivande förvaltning. De flesta av våra uppdrag hjälper vi via diskretionära förvaltningsuppdrag, vilket innebär att Du som kund ger oss uppdraget att löpande sköta Din portfölj inom ramen för överenskommen strategi. Ett rådgivande uppdrag innebär att Du som kund måste ge ditt godkännande innan en transaktion utförs.

Innan ett förvaltningsuppdrag påbörjas behöver vi ha kunskap om din ekonomiska situation, kunskaper och erfarenhet av sparande, tidshorisont, riskbenägenhet m m. Detta för att ett förvaltningsuppdrag ska vara anpassat för just Din situation.

Vi kan erbjuda förvaltning i flera juridiska former – privat depå, investeringssparkonto, bolagsägd depå, kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring. För samtliga depåtyper samarbetar vi med internetbankerna Avanza och Nordnet.

När förvaltningsuppdraget väl påbörjats kan Du dagligen, i realtid, följa Din depå via internet. Du har löpande kontakt med Din förvaltare, antingen via möten, telefon, eller email. Vi försöker vara tillgängliga för våra kunder sju dagar i veckan.

Vi har som målsättning att bara investera i likvida värdepapper. Med det menar vi att de tillgångar Du äger ska vara lätta att köpa/sälja, dvs vi arbetar bara med aktier och räntepapper som är dagligt handlade. Vår ambition är att Du ska kunna likvidera Din portfölj på mycket kort tid. Detta för att Ditt sparande inte ska vara inlåst i produkter med flera års löptid, eller i fonder som endast handlas ett par gånger per år.

 

Jag är kund hos Linné Kapitalförvaltning därför att de levererar spetskompetens med ett personligt bemötande och engagemang

- Patrik

 

Linné Kapitalförvaltning är vår självklara partner och ger oss den trygghet vi behöver för att fokusera på vår verksamhet

- Daniel Lövquist, CEO Internetstart AB


Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig: